Departement Sociaal-Agogisch Werk
 
Studieaanbod Vestiging Gent - Academiejaar 2005-2006

  • Omgaan met kinderen en jongeren met psychische problematiek   - Getuigschrift Omgaan met kinderen en jongeren met een psychische problematiek

            1 - deeltijds programma

LEGENDE
Afstudeerrichtingen zijn aangeduid met een ,
de diplomanaam is aangeduid in het groen